Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Wakeboard & waterskivereniging Aalsmeer, gevestigd op de Kudelstaartseweg 26 te Aalsmeer,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594168, hierna te noemen: `WSVA`.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij hiermee omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, neem dan gerust contact op per e-mail via secretariaat@wsva.nl

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers  
Lidmaatschaps-overeenkomst– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mail adres  
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij beĆ«indiging worden gegevens direct verwijderd.  – Bestuursleden
– Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB)  
Versturen fysieke en digitale berichten, waaronder nieuwsbrief– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij beĆ«indiging worden gegevens direct verwijderd.  – Bestuursleden
Evenementen waar ook niet-leden aan kunnen deelnemen– Voornaam
– Achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mail adres  
Toestemming  Als je geen lid bent, dan worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.  – Bestuursleden
Overzicht van verwerkingen

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal WSVA deze verwijdering in de eigen systemen doorvoeren en doorgeven aan de organisaties die de betreffende gegevens van WSVA hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

WSVA treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Verwerkers

De volgende partijen verwerken persoonsgegevens in onze opdracht. Zij verwerken deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden.

CategorieNaam verwerkerToelichting
OpslagDropboxCentrale plaats voor het opslaan van de ledenadministratie
MailingsLapostaHet versturen van (welkoms-)mails en nieuwsbrieven naar (nieuwe) leden
Overzicht van verwerkers

Minderjarigen

Indien je zich als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van de vereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Foto en video opnames tijdens clubavonden en/of evenementen

Het is voor de club belangrijk om aansprekende en enthousiasmerende sfeerbeelden te maken of te verzamelen en deze te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de belangen van de personen die herkenbaar in beeld zijn. Je hebt het recht om aan te geven dat foto’s waar je herkenbaar in beeld bent niet mogen worden gebruikt. Ook kun je aangeven als je een reeds geplaatste of gebruikte foto waar je herkenbaar in beeld bent graag wil laten verwijderen. Geef dit aan bij een bestuurslid en de vereniging zal haar uiterste best doen om aan je verzoek tegemoet te komen.

Social media en andere communicatiekanalen

WSVA gebruikt sociale media waaronder Facebook en Whatsapp om leden op de hoogte te houden van activiteiten binnen de club. Gebruik van deze diensten zijn niet verplicht en kennen hun eigen privacyvoorwaarden. Als je wilt weten wat deze platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan hun desbetreffende privacyverklaringen.

Wijziging van het privacy beleid

WSVA past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. WSVA raadt dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal WSVA er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of WSVA wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via secretariaat@wsva.nl

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.